Warsztaty detektywistyczne

Reksio - warsztaty detektywistyczne

Idą, idą poszukiwania suwalskich śladów Lechosława Marszałka. Grupa młodzieży i starszaków prowadzi poszukiwania w przeróżnych miejscach Suwałk. Czego dokładnie szukamy? Śladów w archiwach i na cmentarzu, relacji znajomych twórcy Reksia i wszelkich źródeł, które przybliżą nam zapomnianą postać Lechosława Marszałka. Oto, co udało nam się odkryć do tej pory...

Biografia

Reżyser, animator, scenarzysta, autor opracowań plastycznych. Twórca znanych kreskówek dla dzieci, w tym niezapomnianego Reksia (formy literackiej i plastycznej). Był laureatem wielu nagród festiwalowych krajowych (Kraków, Poznań, Łódź) i zagranicznych (Karlove Vary, Wenecja, Gijon, Teheran, Mannheim, Moskwa, Giffoni).

Urodził się 9 marca 1922 roku w Suwałkach. Był jedynym synem Wincentego i Jadwigi z domu Henrici, rodziny od kilku pokoleń osiadłej w naszym mieście. Ochrzczony (również prawdopodobnie) w kościele pw. św. Aleksandra. Uczęszczał do gimnazjum im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. W 1935 roku wyjechał wraz z rodzicami do Radomska (częstochowskie), skąd pochodził ojciec Lechosława, Wincenty.

Na rodzinnym zdjęciu widzimy stojącego Waldemara Henrici, a siedzą Jadwiga Teresa (matka) i Henryk Teodor Henrici (dziadek) i mały Lechosław.

Dom rodzinny

Posesja przy ulicy Tadeusza Kościuszki 27 – kamienica jednopiętrowa (w podwórzu) wybudowana pod koniec 1890 r. przez właściciela posesji, Juliusza Henrici, pradziadka Lechosława Marszałka. Dziadek mieszkał na parterze, piętro zajmowała córka Jadwiga z mężem i synem – bohaterem naszej opowieści.

W obszernych piwnicach budynku – domu rodzinnego Lechosława – mieściła się wytwórnia ciast.

Rodzynek Lechosław

Dom parterowy, przy ulicy, został wybudowany przez Juliusza Henrici w 1900 roku z przeznaczeniem na cukiernię (później mieszkali w niej lokatorzy). Prowadzono tam sprzedaż ciastek, a w drugiej części mieściła się kawiarnia.

Po śmierci ojca Lechosława, Wincentego Marszałka, Jadwiga sprzedała cukiernię i utrzymywała się głównie z udzielania lekcji gry na fortepianie dzieciom i młodzieży. W latach 60. XX wieku sprzedała dom i wyjechała do syna do Bielska-Białej.

Konkatedra pw. św. Aleksandra

Urząd Stanu Cywilnego

Urzędnik Stanu Cywilnego Rzymsko-Katolickiej parafji św. Aleksandra w Suwałkach niniejszem zaświadcza, iż w księgach metrykalnych tejże parafii za 1921 rok pod nr 76 znajduje się następujący Akt ślubu.

Działo się w Suwałkach dnia szóstego lipca tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku o godzinie ósmej rano. Wiadomo czynimy, iż w obecności Edmunda Krajewskiego, Porucznika, i Romana Kaniowskiego, porucznika, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Wincentym Marszałkiem, kawalerem, lat dwadzieścia dwa mającym, podporucznikiem IV pułku piechoty Leg., urodzonym w Kruszynie ziemi Piotrkowskiej, zamieszkałym w Suwałkach, synem Wojciecha i Józefy z Proszowskich małżonków Marszałków, a Jadwigą Teresą Henrici, panną, lat dwadzieścia dwa mającą, urodzoną i zamieszkałą w Suwałkach (…).

(z akt Archiwum Państwowego w Suwałkach)

Kościół ewangelicki

Wielowyznaniowe Suwałki

Od XIX wieku do II wojny światowej Suwałki były miastem wielu religii i wyznań. Losy wyznawców przeplatały się (zwłaszcza w obliczu wielkich miłości i wyboru na całe życie) i tak było w rodzinie Lechosława Marszałka.

Henryk Teodor Henrici, dziadek Lechosława, był mistrzem piekarskim i cukierniczym w Suwałkach. Pochodził z rodziny wyznania ewangelickiego – zapewne był potomkiem niemieckich kolonistów z końca XVIII wieku.

Jadwiga Teresa Marszałek, z domu Henrici, matka Lechosława, urodziła się w Suwałkach 21 listopada (3 grudnia) 1898 r. Pochodziła z rodziny ewangelickiej; w związku ze ślubem z Wincentym Marszałkiem, który był wyznania rzymsko-katolickiego, przeszła na katolicyzm.

Grobowiec rodziny Henrici

Grobowiec Henricich

Na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Zarzecze w Suwałkach pochowana jest większość członków rodziny Lechosława – ze strony matki.

Najstarszą osobą jest Fryderyka Jelonek, z domu Passeur (zm. 1914) – prababka Lechosława po kądzieli, wraz z mężem, Janem Jelonkiem (zm. 1917).

Grobowiec rodziny Henrici

Pochowana jest tam też babka Ludwika Fryderyka z domu Jelonek i dziadek, Henryk Teodor Henrici (oboje ze strony matki), a także bracia matki Lechosława: Adam, Waldemar i Ernest Henrici.

Drzewo genealogiczne

Drzewo genealogiczne odtworzyła Katarzyna Jakubiuk, uczestniczka konkursu „Poznajemy naszą ojcowiznę”, PTTK, 2003